ทำไมผู้ผลิตต่าง ๆ ถึงหันมาเลือกใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางธุรกิจ  

 

เอกสารทางเทคนิค


ดาวน์โหลดเอกสารทางเทคนิค


ผู้ผลิตทุกขนาดต้องมีการปรับการดำเนินธุรกิจและเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เรียนรู้ว่าจะสร้างเสถียรภาพในการทำงานผ่านระบบอัตโนมัติได้อย่างไรOnRobot

โอกาส


เสถียรภาพในการทำงานด้วยระบบอัต

โนมัติเพื่อการทำงานร่วมกัน


สวัสดิภาพของแรงงาน


การเว้นระยะระหว่างบุคคลในสายการผลิตโดยไม่ลดผลผลิตลง


ขีดความสามารถในการแข่งขันในเครือข่ายจัดจำหน่าย


การปรับสายการผลิตเข้าสู่ท้องถิ่นและเครือข่ายจัดจำหน่ายความเสี่ยงต่ำ


ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น


ระบบการผลิดที่ปรับตัวได้ง่ายช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ได้เมื่อต้องการ


– National Association of Manufacturers

มากกว่า 53% ของบริษัทผู้ผลิตมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานของตนเองในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้


"Grenå Spåntagning ปรับโครงสร้างการผลิตของตน

และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านขีดความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น "


"© 2020 OnRobot A/S | สงวนลิขสิทธิ์


OnRobot A/S | Teglvaerksvej 47H 5220 Odense, Denmark | sales@onrobot.com | www.onrobot.com | นโยบายความเป็นส่วนตัว"